Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hunde i retspsykiatrien

Psykiatrisk Center Sankt Hans

Om donationen

På Psykiatrisk Center Sankt Hans behandler man mennesker, som i stedet for fængselsstraf dømmes til behandling. Udover medicinsk behandling støttes patienten i en recovery-proces, der kan motivere til en tilværelse uden kriminalitet. I psykiatrien arbejder man sporadisk med terapihunde, og i udlandet bruges terapihunde i retspsykiatriske patienters recovery-proces. Der findes endnu ikke forskning eller vejledende litteratur på området, og derfor vil Psykiatrisk Center Sankt Hans afprøve forskellige former for terapeutisk samvær, der involverer hunde. Projektet skal afdække, om hundene har en positiv effekt bl.a. på patienternes sindstilstand, sociale kompetencer og motivation.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrisk Center Sankt Hans
Støttet beløb
131.400 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alt er lykkedes, dog er tidsplanen lidt bagud så vi forventer at lykkes 100 procent. Dog har vi haft et frafald af hunde og sygdom som har skabt forsinkelse i processen. Der er stor succes, dog skal vi have uddannet flere hunde for at nå i mål

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Patienterne beskriver i høj grad at samværet med hunde og aktiviteter med hunde forbedrer deres emotionelle og sociale relationer og at hundenes tilstedeværelse giver lyst til at være social og glædes/grine sammen. Patienterne beskriver gerne den positive effekt de oplever og har endda stillet sig offentligt frem til en FOA artikel for at gøre opmærksom på hvor meget de synes hundene bidrager med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har tllføjet evaluering og ændring undervejs og grebet det lidt an som en aktionslæringsproces, så vi har ændret indhold og aktiviteter som følge af hvad der gav mening for patienterne og vi har måttet afvikle en del under corona hvilket har medført ændringer