Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hurtig rehabilitering efter stroke

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Om donationen

Donationen går til et pilotstudie, der skal afprøve anvendeligheden og effekten af en rehabiliteringsindsats for patienter, der har været indlagt med en mindre blodprop i hjernen og udskrives til eget hjem. Indsatsen begynder allerede på hospitalet og følges op af samtaler med en sygeplejerske over de første tre måneder. Ideen er at skræddersy rådgivningen så patienterne oplever mere tryghed i overgangen fra hospital til hjem, og give patienterne viden og færdigheder, så de selv kan varetage bl.a. medicin og livsstilsændringer. Projektet skal undersøge, hvor godt patienter og pårørende responderer på indsatsen, samt hvordan de oplever den første tid efter udskrivelsen. Indsatsen vil eventuelt kunne erstatte dele af den nuværende udskrivningssamtale.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Nordsjællands Hospital, Hillerød
Støttet beløb
680.000 kr., år 2018
Delmål
Reager på stroke

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Interventionen i sin nuværende form er ikke helt færdigudviklet til at kunne blive forankret i klinisk praksis. Men projektet har givet os nogle praktiske erfaringer med de enkelte elementer, som vi kan rette os efter i den videre proces. Vi mangler fortsat at finde ud af hvordan vi mest effekt får passet samtaler om sundhed og sundhedsadfærd ind i de meget korte forløb og får organiseret opfølgningen efter udskrivelsen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennemført det påtænke pilotstudie hvor vi har efterprøvet den understøttende intervention på 40 patienter med mindre blodprop i hjernen. Derudover har vi gennemført et kvalitativt interview studie med 16 af deltagerne og to pårørende om deres oplevelse af udskrivelsen og tiden efter. Disse to studier har givet os en ny viden om hvordan patienter og pårørende oplever forløbet og hvad de har behov for i denne forbindelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For flere at deltagerne var deres pårørende en vigtig støtte i forløbet og vi kunne derfor have haft mere fokus på at involvere dem i processen. Vi er derfor ved at planlægge et nyt forskningsprogram, hvor vi vil have mere fokus på både pårørendeinvolvering og pårørendes plejebyrde og behov for støtte efter udskrivelsen.

Delmål

Reager på stroke

Stroke - blødning eller blodprop i hjernen - er den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Mange kan overleve stroke til et godt liv, hvis de kommer i behandling hurtigt. Vi arbejder for, at alle kan genkende symptomerne på stroke - og reagerer på dem.
Mere om vores fokusområde Reager på stroke