Søg støtte

Søg

Selvevaluering

HUSRUM - trygge fællesskaber

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Om donationen

Jysk Børneforsorg/Fredehjem udvikler og driver sociale indsatser for udsatte børn, unge og familier. Efter gode erfaringer med indsatsen ”Husrum”, som bl.a. tilbyder samtalegrupper og venskabsordninger i Aarhus og Horsens, ønsker Jysk Børneforsorg at etablere indsatsen i Silkeborg og Viborg. Her skal unge, som ikke trives i ungdomslivet, blive en del af et fællesskab, som skal medvirke til at forebygge, at psykisk sårbarhed udvikler sig til alvorlige sociale eller psykiske problemstillinger.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Jysk børneforsorg/Fredehjem
Støttet beløb
1.791.290 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkes at skaffe medfinansiering fra Viborg Kommune til projektets videre drift. Derudover har vi samlet midler fra lokale fonde og loger til at fortætte aktiviteter for de unge. Det er i mindre grad lykkes at opnå medfinansiering med Silkeborg Kommune, men vi har skaffet andre midler til at fortsætte et år endnu. Derefter vil kommunal eller anden driftstøtte være nødvendig for at HUSRUM Silkeborg fortsat kan drives.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er kommet i mål med alle punkter ift. etablering i Silkeborg og Viborg. Der er indarbejdet fast introkursus for alle frivillige i HUSRUM Danmark. Evalueringsmodellen er udviklet og implementeret i alle afdelinger. Vi afventer de første resultater fra undersøgelsen ultimo 2024. Vi har udbredt HUSRUM til yderligere to byer, Randers og Esbjerg og er på vej med en afdeling i Skanderborg senere i 2024. Vi har arbejder fortsat på at blive en synlig aktør

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter er alle gennemført i begge byer. Vi valgte dog at udskrifte indsatsen med SamtaleVenner med et online fællesskab på Platformen Discord, som tilbydes til alle unge i HUSRUM Dk. pr. 1. maj 2024 var der 90 deltagere i dette fællesskab. Vi har brugt flere ressourcer end forventet på at implementere dataindsamlingen. Særligt fylder arbejdet med at indsamle opfølgningsdata efter 1 år mere end ventet. Dette kunne vi godt have afsat flere medarbejderressourcer til.