Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hverdagsdemokratier i fokus

Mandag Morgen ApS

Om donationen

Donationen går til at skabe ny viden om hverdagsdemokratierne i Danmark samt styrke debatten om hverdagsdemokratiernes rolle i samfundet. Det er ofte historier om 'det store demokratis krise', der fylder i debatten, men demokratiet består også af og bygger på mange små demokratier i vores hverdag i bl.a. elevråd og idrætsklubber. Der findes begrænset viden om, hvordan det står til med hverdagsdemokratierne, og derfor skal der indsamles viden, som kan fungere som baseline for fremtidige undersøgelser om hverdagsdemokratiernes rolle, værdi og udvikling. Den indsamlede viden skal gøre os klogere på tilstanden i hverdagsdemokratierne, danskernes holdninger til og erfaring med deltagelse i hverdagsdemokratierne samt værdien af hverdagsdemokratierne. Målgruppen er danskerne generelt samt de tusindvis af hverdagsdemokratiske foreninger og organisationer, som gennem deres arbejde bidrager til at fremme den demokratiske dannelse.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Mandag Morgen ApS
Støttet beløb
1.989.881 kr., år 2022
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Beskrivelsen ovenfor om hvorledes vi ønskede at forankre projektet er lavet i henhold til fase 2 og 3 af projektansøgningen, som ikke blev bevilliget. Således er forankring af projektets indsigter sket med udgangspunkt i at engagere de organisationer i projektets partnergruppe, som aktivt har søgt henvendelse. Der er således gennemført særskilte aktiviteter i afslutningen af projektperioden med Tænketanken Demokratisk Erhverv, DFS, BL, Danske Skolelever og Landsforeningen af Menighedsråd.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har formået at skabe et nyt vidensgrundlag om hverdagsdemokratierne i Danmark og har skabt stor opmærksomhed og bred debat om hverdagsdemokratiets tilstand fx med artikler i Ugebrevet Mandag Morgen, podcast i Altinget, debat på Folkemødet og et stort lanceringsarrangement på Christiansborg. Vi modtager fortsat mange henvendelser om projektet og forventning er, at undersøgelsen vil danne afsæt for et videre udviklingsarbejde blandt en række hverdagsdemokratiske organisationer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bemærk: Fase 2 og 3 blev ikke bevilliget. Ift. fase 1 har der været stor efterspørgsel på ”deep-dive” analyser af bestemte målgrupper af danskere (fx børn og unge eller udsatte borgere) eller af særlige områder af hverdagsdemokratierne (fx boligområdet eller demokratiske virksomheder), som overbygning på den store, brede kortlægning. Derudover har der været stor efterspørgsel på praksisnære anbefalinger, så man kunne med fordel bygge videre på undersøgelsen med et løsningsorienteret spor.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati