Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Idræt for socialt ekskluderede

Idrættens Analyseinstitut

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der skal få flere socialt ekskluderede personer til at dyrke idræt. I de seneste 50 år har danskernes idrætsvaner næsten udelukkende bevæget sig i positiv retning, så flere i befolkningen dyrker idræt. Næsten alle børn og knapt to ud af tre voksne er aktive i sport eller motion, hvad enten aktiviteterne foregår i skolen, foreninger, fitnesscentre eller som selvorganiseret idræt i hjemmet eller det offentlige rum. Men folk uden for arbejdsmarkedet, på kontanthjælp og førtidspension dyrker mindre idræt, og deres børn er også mindre tilbøjelige til at være fysisk aktive og indgå i idrætsfællesskaber. Forskerne skal derfor se på erfaringerne med at engagere socialt udsatte og undersøge de eksisterende idrætstilbud til denne gruppe. Ud fra denne viden skal der udvikles tilbud med gode rammer for fysisk aktivitet, der øger udsatte gruppers lyst til at bevæge sig, og som medvirker til en sundere og mere indholdsrig hverdag samt stærkere sociale relationer.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Idrættens Analyseinstitut
Støttet beløb
836.325 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har opnået høj bevågenhed og dialog med en bred række af aktører på området. Der har desuden været stor medieinteresse for projektet - ikke mindst vores tillægsanalyser af kommunale fritidspasordninger, som har fået medieomtale gennem Ritzau til bl.a. DR, Politiken, Information, Kristeligt Dagblad, JP og Børsen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Idræt for socialt udsatte er kommet højt på den idrætspolitiske dagsorden. I perioden for projektets varighed er der sket en udvikling fra, at man sjældent hørte om idræt for udsatte til, at det i dag ligefrem er blevet et krav fra Kulturministeriet til udlodningsmodtagerne at have fokus på socialt udsatte. Det brede landskab af aktører kæmper nu nærmest om at tage førertrøjen på den dagsorden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har færdiggjort projektet stort set som beskrevet på forhånd, men med det efterfølgende kendskab til aktørfeltet kunne man have planlagt og tilrettelagt spørgeskemaundersøgelserne bedre, så man kunne nå et endnu bredere udsnit af de udsatte målgrupper. Eksempelvis ved fra starten at aftale med aktørerne, ved hvilke stævner og arrangementer man skulle uddele spørgeskemaer for at nå bredest muligt ud. Vi valgte desuden pga. datasikkerhedsmæssige og økonomiske hensyn at begrænse spørgeskemaundersøgelsen til BROEN-støttede børn til to lokalafdelinger uden interviews med børnene og/eller deres forældre. Børnene er spredt på mange forskellige foreningsaktiviteter og er ikke til at samle som de voksne på særlige tilbud.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start