Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Idrætsdeltagelsen efter corona

Idrættens Analyseinstitut

Om donationen

Donationen går til at undersøge, om nedgangen i idrætsdeltagelsen i regi af klubber og foreninger under Covid-19 har bidt sig fast efter genåbningen af samfundet. Idrættens Analyseinstitut har løbende gennemført målinger af voksne danskeres idræts- og motionsvaner under Covid-19. De viser bl.a., at en mere fleksibel hverdag har fået nogle, der ikke før dyrkede idræt, i gang, og at hjemmetræning blev mere populært under Covid-19 og ser ud til at holde ved efter genåbning af samfundet. Med donationen kan forskerne få svar på, hvorvidt danskerne er vendt tilbage til de traditionelle organiseringsformer, aktiviteter eller idræts- og motionsmønstre. Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse til et panel, som genspørges om deres motions- og idrætsvaner. Resultaterne skal bruges af beslutningstagere i det danske idrætsliv til at kvalificere og målrette fremtidige indsatser for at øge idrætsdeltagelsen i Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Idrættens Analyseinstitut
Støttet beløb
161.294 kr., år 2022
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets frembragte viden er i høj grad blevet forankret og formidlet blandt og til forskellige interessenter på idrætsområdet. F.eks. har de to store idrætsorganisationer, DIF og DGI, taget bestik af konklusionerne, og arbejdet i forhold til dem. De to uploadede filer viser undersøgelsens resultater.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formålet med projektet har været at vurdere konsekvenserne af coronakrisen efter genåbningen af samfundet. Herunder at undersøge om nedgangen i idrætsdeltagelsen, der blev konstateret under coronakrisen, har bidt sig fast eller igen er tilbage på normalt niveau. Det er i høj grad indfriet. De gennemførste undersøgelser peger på, at de ændringer, som nedlukninger og restriktioner medførte, har fået langsigtede konsekvenser for danskernes idrætsvaner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det ville have været hensigtsmæssigt at have inddraget et blik på børn også.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv