Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Idrættens gavnlige effekter

OMBOLD

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
OMBOLD
Støttet beløb
630.600 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er svært at sige da projektets forankring er langsigtet. Budskabet om at udsattes deltagelse i idrætsfællesskaber afhænger af statslig og kommunal finansering blev kommunikeret klart til bl.a. socialministeren, samt diverse kommunale politikere og embedsfolk, hvilket var hensigten.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores primære mål med at skabe opmærksomhed omkring udsatteidrætten blev til fulde indfriet. Der var stor interesse for konferencen blandt kommuner og sociale aktører, og konferencen blev fyldt. Herudover blev eventen omtalt i diverse medier, og to spillere fra hjemløselandsholdet fik taletid i God Morgen Danmark, hvor de talte om hvilken forskel sammenholdet omkring idrætten havde gjort for dem.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var en del af de tidligere spillere som havde udfordringer med at deltage da turneringen blev afviklet på en hverdag. Det skyldtes, at de var i arbejde og havde svært ved at få fri. De ville gerne have haft at arrangementet blev afholdt i en weekend. Det havde på den anden side givet udfordringer ift konfrencen, hvor det nok havde været svært at få deltagere til at komme i en weekend.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle