Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ildfluer i Taastrup

Den boligsociale helhedsplan, AKB Taastrupgaard

Om donationen

Ildflueforløbet er et intensivt undervisningsforløb for unge i alderen 13-15 år. I foråret 2015 blev det første Ildflueforløb i Høje Taastrup Kommune afholdt af den boligsociale helhedsplan i Taastrupgaard i samarbejde med Selsmoseskolen og Taastrup Brandvæsen. Gennem forløbet bliver unge fra socialt udsatte boligområde over en uge undervist i brandslukning, førstehjælp, færdselsuheld og samarbejde. Der er stor fokus på værdier som fællesskab, loyalitet og ansvar. Udover at give de unge indblik i en ny karrierevej og sunde rollemodeller, er indsatsen også tryghedsskabende. Når brandvæsnet rykker ud i udsatte boligområder, er det vigtigt, at der er en god relation til de unge, så konflikter kan undgås. Donationen fra TrygFonden skal gå til at 16 nye unge kan gennemføre et Ildflueforløb.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Den boligsociale helhedsplan, AKB Taastrupgaard
Støttet beløb
68.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i det omfang, at det er lykkedes at få skrevet ind i den nyeste helhedsplan i Taastrupgaard og højst sandsynligt også bliver det i den helhedsplan der lige nu er under udarbejdelse i Gadehavegård. Derved er projektet sikret en rolle i løbet af de næste 4 år i vores lokalområde. Dog ønsker vi stærkere forankring i fremtiden, ideelt set ved et større og mere forpligtende engagement de lokale skoler og brandvæsnet imellem. Det påtænkes fx at gøre deltagelse i ildflueforløbene til erstatning for visse fag for nogle elever - således at projektet også har en konkret funktion for skolerne og således at brandvæsen og skole nærmer sig hinanden mere end nu. Vi ønsker også at tænke brandvæsnet endnu mere ind i skolens undervisningslokaler. Projektet har også fungeret som inspiration for et forløb for voksne "ildfugle", som jobcenteret i Taastrupgaard netop nu er ved at udarbejde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med vores projekt vores projekt vurderer vi i høj grad er indfriet. De unge på begge forløb (hhv. efterår 2016 og forår 2017) har tydeligt fået udviklet personlige, sociale og faglige kompetencer. Dette vurderes ud fra, at flere efterfølgende har fået jobs i området og ud fra familiemedlemmers udtalelser om en positiv udvikling med børnene i hjemmet. Vi har sporet styrket selvværd hos adskillige af deltagerne under forløbet - dette gennem hård træning, succesoplevelser og oplevelser af at kunne bryde egne grænser. De unge har desuden stiftet grundigt bekendtskab med brandmandsfaget - flere har udtrykt ønske om at gennemgå uddannelsen efter endt skolegang og også om at komme i praktik. Der er opbygget positive relationer mellem brandvæsen og de unge, som opretholdes efter endt forløb, fx ved sociale arrangementer hvor brandmandsinstruktører og ildfluerne møder hinanden igen og ved mere tilfældige møder, hvor parterne genkender hinanden, får hilst og spurgt ind til hinanden. Mht. formålet angående styrket samarbejde mellem de to helhedsplaner i hhv. Taastrupgaard og Gadehavegård må dette også sige i høj grad at være indfriet. Projektet har ført til øget kontakt og dialog om fælles udvikling af projektet i fremtiden. I og med at Taastrup Brandstation og instruktørerne på forløbene har kørt denne slags forløb med både Taastrupgaard, Gadehavegård og Ishøj er der banet vej for nye samarbejder mellem helhedsplanerne omkring fremtidige fælles ildflueforløb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer i høj grad at aktiviteterne i hele træningsforløbet - idræt, samarbejdsøvelser, "grænseoverskridende" aktiviteter som rapelling, røgdykning, opvisning etc. samt et stramt ugeprogram baseret på holdånd og disciplinær, men kammeratlig instruktion har bidraget til at nå førnævnte mål. Vi vurderer dog at de positive effekter af forløbet kan styrkes og gøres mere langtidsholdbare i et længerevarende forløb, hvor de unges relationer til brandmændene og brandvæsnet fæstnes over tid. Vi er pt ved at udvikle denne længere (12 ugers) model i samarbejde med brandvæsnet - forhåbentlig til afprøvning i foråret 2018.