Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Improving math skills: step 1

Aarhus Universitet

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der skal afdække den eksisterende viden om, hvordan matematikkundskaber udvikles fra tidlig barndom til voksenliv. Alt for mange unge forlader skolen med utilstrækkelige matematikkundskaber til at klare sig videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Da matematikkundskaber er tæt forbundet med karrieremuligheder senere i livet, kan et ringe niveau af matematikegenskaber hæmme den enkeltes mulighed for at trives og udleve sit potentiale igennem livet. Man ved allerede, at den enkeltes matematikkundskaber sandsynligvis er en kombination af genetiske forudsætninger og læringsbetingelser i opvæksten, men præcis hvordan sammenhængen er, ved man mindre om. Forskerne vil derfor gennem et omfattende litteraturstudie afdække viden om sammenhænge mellem matematikkundskaber og forældres uddannelsesbaggrund samt undersøge, hvordan matematikkundskaber kan udvikles, og hvilke miljøer i opvæksten der spiller de vigtigste roller. Målet på sigt er at kunne udvikle og igangsætte indsatser, som kan hjælpe til at forbedre børn og unges matematikkundskaber.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
500.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at dette først er relevant i næste trin, når vi skal designe og evaluere en matematik intervention selv.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formålet var oprindeligt at lave to systematiske reviews, hvor den ene skulle fokusere på udviklingen af matematikevner og den anden skulle fokusere på interventioner på tværs af aldersgrupper. Dette viste sig dog at være alt for omfattende indenfor ressourcerammen, hvorfor vi valgte at fokusere på sidstnævnte, som peger hen imod udvikling og testning af en ny intervention, hvilket er det langsigtede formål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne have lavet en metaanalyse. Vi har ikke gjort dette, bl.a. fordi der for nylig er udkommet sådanne analyser på relaterede problemstillinger og fordi det ville kræve en endnu større ressourceallokering.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start