Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af 15 HK påhængsmotor

Nykøbing Sj. Sejlklub

Om donationen

Nykøbing Sj. Sejlklub søger om midler til indkøb af en påhængsmotor til en allerede erhvervet gummibåd. Formålet er at sikre, at træneren hurtigt kan komme til undsætning, når en jolle kæntrer. Erfaringer viser, at dette især er en nødvendighed, når juniorholdet træner med joller.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Nykøbing Sj. Sejlklub
Støttet beløb
20.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteten har eksisteret i klubben i mange år. At vi har udstyret i orden er en forudsætning for at projektet kan fortsætte. At vi har fået dette sponsorat, til køb af motor, betyder meget for at projektet kan fortsætte.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Køb af motor opfylder præsis det formål vi vil bruge den til. Som beskrevet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er en sejlklub. Så aktiviteten er den rigtige. Det bliver forventet at der bliver sejlet. Vi kan ikke sætte noget andet i stedet.