Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af 2 Nustep

Træningscenter Brøndby

Om donationen

Træningscenter Brøndby er Brøndby Kommunes træningscenter, hvor fysioterapeuter og ergoterapeuter arbejder sammen i tværfaglige teams med at vedligeholde og genoptræne fysiske og psykiske færdigheder hos kommunens borgere. Det er generelt svært for borgere med nedsat funktionsniveau, fx på grund af gigt og dårlig balance, at få trænet deres kondition. Med denne donation bliver træningscentret i stand til at anskaffe en træningsmaskine, den såkaldte NuStep, der kan aflaste gigtplagede led og justere for fejlstillinger, så borgere med nedsat funktionsniveau kan få trænet deres kondition.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Træningscenter Brøndby
Støttet beløb
94.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I høj grad, da alle vores borgertyper efterspørger brugen af maskinen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nusteppene bruges til det indkøbte formål som beskrevet ovenfor.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej