Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af 6 kædedyner

Børnehuset Himmelblå

Om donationen

Specialgruppen Blå Stue i Børnehuset Himmelblå består af seks børn, der ud fra en faglig vurdering ikke vil kunne trives i en almindelig institutionsgruppe. Børnene har blandt andet svært ved at komme ned fra højt aktivitetsniveau, hvilket giver ubehag og mistrivsel. Blå Stue søger derfor om seks såkaldte kædedyner, der, sammen med afslappende musik og afspændingsøvelser, skal hjælpe børnene med at falde til ro.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Børnehuset Himmelblå
Støttet beløb
22.463 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Afslapning i sækkestolen med kædedynen (ca. 20 minutter) er blevet en fast del af vores dagsrytme og vil fremover være det.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnene kan være i ro længere tid end før, finder hurtigere ind i roen og er blevet bedre/hurtigere til at veksle mellem ro og aktivitet der hvor det er påkrævet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er overbevist om at vores børn ville have endnu mere gavn af en Protac sensisit (sækkestol) men har på grund af vores fysiske rammer valgt det næstbedste - kædedyner i kombination med almindelige sækkestole.