Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af behandlerpladstelt

Beredskabsforbundet Kreds Albertslund-Brøndby

Om donationen

Projektet omfatter indkøb af et behandlerpladstelt, der skal sikre gode arbejdsforhold for de frivillige i Beredskabsforbundet og muliggøre en bedre og tryggere behandling af tilskadekomne. Beredskabsforbundet er en frivillig organisation, som assisterer med brand- og førstehjælpsvagter, og behandlerpladsteltet forventes at blive brugt i op til ni kommuner i Storkøbenhavn.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Beredskabsforbundet Kreds Albertslund-Brøndby
Støttet beløb
53.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Intet at bemærke. Teltet er bemalet med trygfondens logo og teksten "med støtte fra ..", samt omtalt i lokalaviser, landsdækkende nyhedsbrev i beredskabet og på facebook.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er først lige startet på de mange arrangementer i sommersæsonen, hvorfor målet ikke er 100% indfriet endnu. Teltet er dog allerede godt brugt og vi vil nå 10/10 i løbet af sommeren.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke umiddelbart. Processen omkring indkøb har været ganske fin og fungeret godt.