Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af behandlerpladstelt

Beredskabsforbundet Kreds Albertslund-Brøndby

Om donationen

Projektet omfatter indkøb af et behandlerpladstelt, der skal sikre gode arbejdsforhold for de frivillige i Beredskabsforbundet og muliggøre en bedre og tryggere behandling af tilskadekomne. Beredskabsforbundet er en frivillig organisation, som assisterer med brand- og førstehjælpsvagter, og behandlerpladsteltet forventes at blive brugt i op til ni kommuner i Storkøbenhavn.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Beredskabsforbundet Kreds Albertslund-Brøndby
Støttet beløb
53.000 kr., år 2015
Fokusområde
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Intet at bemærke. Teltet er bemalet med trygfondens logo og teksten "med støtte fra ..", samt omtalt i lokalaviser, landsdækkende nyhedsbrev i beredskabet og på facebook.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er først lige startet på de mange arrangementer i sommersæsonen, hvorfor målet ikke er 100% indfriet endnu. Teltet er dog allerede godt brugt og vi vil nå 10/10 i løbet af sommeren.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke umiddelbart. Processen omkring indkøb har været ganske fin og fungeret godt.

Fokusområde

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop, blodprop eller blødning i hjernen, også kaldet stroke. Vi arbejder for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere samt mere viden om hjertestop og stroke skal også være med til at redde liv.
Mere om vores fokusområde Akut hjælp