Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af brandalarmer

Ældresagen Broager lokalafdeling

Om donationen

Ældresagen i Sønderborg Kommune ønsker at tilbyde de ældre en gratis brandalarm og hjælp til opsætning af denne. Desværre har der den seneste tid i Sønderborg kommune været et par dødsbrande, hvor ældre borgere har mistet livet, og røgalarmerne vil derfor kunne gøre en vigtig forskel.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ældresagen Broager lokalafdeling
Støttet beløb
15.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Trygfonden synliggjort

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udleveret brandalarmerne 225 stk. med tilhørende 10 års batterier.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej