Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af cykelrickshaw

Cykling Uden Alder - Slagelse

Om donationen

Cykling Uden Alder er en frivillig forening med afdelinger rundt omkring i Danmark, herunder også i Slagelse. Foreningens formål er at give ældre, demente og handicappede borgere mulighed for at komme på cykeltur i lokalområdet, hvor de kan nyde frisk luft og natur og samtidig få en oplevelse sammen med en af de frivillige cykelpiloter. Foreningens afdeling i Slagelse har allerede en rickshaw, men da 41 borgere har tilkendegivet, at de gerne vil være cykelpiloter, skal dette projekt bruges til at anskaffe endnu en rickshaw.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Cykling Uden Alder - Slagelse
Støttet beløb
37.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Plejecentrene er langsomt ved at tage projektet til sig. 20 cafeer og institutioner bakker nu op om projektet og tilbyder assistancer og service. De frivillige arrangerer på kryds og tværs og byens borgere har taget godt imod.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik indkøbt vores cykelrickshaw, hvilket var afgørende for at holde gang i projektet med hensyn til at give flere ældre mulighed for at få en tur i byen og naturen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, man kunne på et tidligere stadie havde taget kontakt til plejecentrene for at lægge mere ansvar over til dem. På den måde havde man aflastet den frivillige forening en smule.