Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af cykler og udstyr

Regionshospitalet i Herning

Om donationen

Cykelholdet Team Herning arbejder for, at bidrage til øget sundhed og trivsel blandt udsatte unge mellem 14 og 16 år. Aktiviteterne varetages af frivillige cykelmotionister, der træner med den udvalgte gruppe unge to gange ugentligt. Foruden fysisk hård træning og teambuilding-øvelser får de unge tilknyttet en mentor, som vil støtte den unge i forhold til uddannelse. Endemålet for de unge vil være en cykeltur til Paris i midten af 2015. Donationen fra TrygFonden skal gå til cykler og cykeludstyr til holdets fremtidige arbejde.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Regionshospitalet i Herning
Støttet beløb
75.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se ovenstående

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i fuld gang 16 unge udpeget og cyklingen er startet pr 1/4

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Evalueres fortløbende