Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af demensgyngestol

Støtteforeningen Klejtrup Friplejehjem

Om donationen

En demenssygdom kan indebære mange konflikter og frustrationer i dagligdagen. På friplejehjemmet Klejtrup har man haft en særlig demensgyngestol på prøve, der har resulteret i roligere adfærd blandt beboerne. En demensgyngestol er grundlæggende set en moderne gyngestol med indbygget massage og musik. Formålet med dette projekt er derfor at støtte med indkøb af en demensgyngestol, så den i fremtiden kan være til rådighed for beboerne på permanent basis. Projektet er på den måde med til at øge beboernes livskvalitet og sikre positive og beroligende sanseoplevelser.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Støtteforeningen Klejtrup Friplejehjem
Støttet beløb
20.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bliver anvendt dagligt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som tidligere meddelt blev indkøb demensgyngestol, som fungerer meget fint. Vores andet plejehjem er i færd med at søge midler til en demensgyngestol. Som tidligere meddelt fik vi kun brug for ca. 1.200 kr. Restbeløbet blev ikke effektueret, men gig tilbage til TRYG.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikk umiddelbart.