Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af duocykel med udstyr

Plejecenteret Lærkegaarden

Om donationen

Plejecenter Lærkegaard i Herlev har otte boliger til demente borgere, 40 almindelige plejeboliger og 16 midlertidige pladser. Plejecentret vil gerne have mulighed for, at centrets beboere kan blive mere fysisk aktive i hverdagen og samtidig får mulighed for at komme ud i naturen og føle glæden ved at opleve noget sammen med andre. Centret vil derfor gerne anskaffe en duocykel, der har plads til en plejehjemsbeboer og en ansat, frivillig eller pårørende. Det er også meningen, at projektet skal annonceres, så plejecenteret kan tiltrække frivillige til at køre med beboerne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Plejecenteret Lærkegaarden
Støttet beløb
45.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skabe mere synlighed vil give øget forankring

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde håbet cyklen kunne komme rundt i huset, men desværre er den lige lidt for bred. Det gør den står ude i et aflåst skur og derfor kan den let blive "glemt" i hverdagen pga. manglende synlighed... det arbejder vi naturliv med. Vi har endnu ikke fået et gruppe af frivillige til at komme fast, dette arbejdes der ligeledes på

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gøre det til en fast del hos den enkelte medarbejder, pårørende og afdelinger....