Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af en handicapbus

Foreningen Frihavnens Venner, Vorbasse

Om donationen

Frihavens Frivilliggruppe har over en længere periode indsamlet 210.000 kr. til en ny handicapbus til det lokale plejehjem. Formålet med dette projekt er at bidrage med midler til det resterende beløb. En ny handicapbus vil kunne give plejehjemmets ældre og handicappede mulighed for at deltage på små udflugter. Målet med projektet er således at sikre positive hverdagsoplevelser og øge livskvaliteten.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Frihavnens Venner, Vorbasse
Støttet beløb
100.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Økonomien er i top; en ansvarlig tager sig af ordningen og sørger for kørehold, og holder styr på aktiviteterne. Udlån af bussen koordineres med team lederen på plejecentret. Der er allerede planlagt fundraising aktiviteter for at sikre økonomien fremover. Og hver tur dokumenteres på landsbyens hjemmeside med fotos og beskrivelse. Det er blevet et fælles projekt med en god styregruppe.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bussen har kørt fast siden april måned hver tirsdag - der er fire hold chauffører (med medhjælpere/'hyggepersoner'), der skiftes til turene. Turene med seks - otte ældre beboere er gået til museer, Storcenter, ud i naturen med kaffe og kage, på besøg hos lokale gårdmænd (har endda kørt igennem storstalden med mulighed for at stoppe op og kigge på dyrene tæt på), Vittrup Bavn og plukke lyng... Desuden har den været lejet ud til pårørende, der har kørt med deres familiemedlem på familietur. Andre institutioner har allerede brugt den (fire gange). En af de ansvarlige siger: 'Stor tak til Tryg Fonden for at de var medvirkende til at vi kunne anskaffe en ny bus'

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej - indkøbet af en helt ny bus med moderne teknik til handicappede og ældre har løst alle problemer. Og givet nye frivillige mod på at være med i kørselsordningen.