Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af førstehjælpsmidler

Aqua Forum Horsens

Om donationen

I Aqua Forum i Horsens uddannes der nye livreddere, der gives førstehjælpskursus, og kommunens lærere uddannes i bassinlivredning. For at undervisningen kan optimeres, søger de om en baby- og junior-dukke til genoplivningsøvelser samt en ekstra demo-hjertestarter.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Aqua Forum Horsens
Støttet beløb
19.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udstyret bliver brugt løbende og er en alm. del af undervisningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået ekstra midler til at uddanne flere livredder og personer til førstehjælp.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke rigtigt. De midler vi fik fra trygfonden er nødvendige i vores uddannelse af livreddere.