Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af Gallet Hjelme

Brandkadetterne Thisted

Om donationen

Brandkadetterne ved Thisted Ungdomsbrandvæsen mangler Gallet hjelme. Lige nu træner de med hjelme, som ikke kan bruges sammen med deres iltmasker, hvilket giver ringe mulighed for at vænne sig ordentligt til udstyret. Dette giver senere risiko for ulykker, når de rykker ud til rigtige brande og mindsker trygheden. Derfor ansøger Thisted ungdomsbrandvæsen om midler til indkøb af 15 ordentlige hjelme.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Brandkadetterne Thisted
Støttet beløb
15.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da de så redningshjelmen - DOMINATOR R6 - var projektet i mål.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi nåede i mål med projektet. Den støtte vi fik af jer fra trygfonden gjorde at vi alle har fået nye hjelme. Nordjyllands Beredskab - Vest tog også del i det og betalte restbeløbet. Hjelmen understøtte alle de arbejd/øvelse situationer de kommer ud i og kan bruges til røgdykning i "kold røg". Har fra forældre hørt at hjelmen er et stort samtale emne hjemme omkring bordet og man kan se at de er stolte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kan ikke se at dette kan udfyldes korrekt