Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af genoplivningskuffert

Foreningen "Zaxsez"

Om donationen

Spejderløbet Saxsez afholdes en gang om året for spejdere mellem 13 og 17 år. Her undervises spejderne bl.a. i førstehjælp. Førstehjælpsteamet, der står for undervisningen, har fået støtte til to førstehjælpskufferter, som de kan bruge i undervisningen.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen "Zaxsez"
Støttet beløb
17.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i et spejderløb der hvert år når mindst 500 mennesker.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Zaxsez og " SOVS" har i perioden været meget aktive og har lavet flere førstehjælpsaktivitrter end tidligere. Vi har haft ca 1000 spejdere og hjælperegennem førstehjælpsakt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Iab