Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af genoplivningskuffert

Foreningen "Zaxsez"

Om donationen

Spejderløbet Saxsez afholdes en gang om året for spejdere mellem 13 og 17 år. Her undervises spejderne bl.a. i førstehjælp. Førstehjælpsteamet, der står for undervisningen, har fået støtte til to førstehjælpskufferter, som de kan bruge i undervisningen.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen "Zaxsez"
Støttet beløb
17.000 kr., år 2015
Fokusområde
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i et spejderløb der hvert år når mindst 500 mennesker.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Zaxsez og " SOVS" har i perioden været meget aktive og har lavet flere førstehjælpsaktivitrter end tidligere. Vi har haft ca 1000 spejdere og hjælperegennem førstehjælpsakt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Iab

Fokusområde

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop, blodprop eller blødning i hjernen, også kaldet stroke. Vi arbejder for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere samt mere viden om hjertestop og stroke skal også være med til at redde liv.
Mere om vores fokusområde Akut hjælp