Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af genoptræningsudstyr

Scleroseforeningen

Om donationen

Der er i dag mindst 13.500 danskere, der lever med sclerose. Sclerose er en uhelbredelig og ofte stærkt invaliderende sygdom, som angriber og ødelægger hjernen. Den er kendetegnet ved at være i konstant udvikling med et uforudsigeligt sygdomsforløb. Scleroseforeningen driver landets to eneste sclerosehospitaler i henholdsvis Haslev og Ry. Hospitalerne tilbyder individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb af 3-5 ugers varighed med fokus på træning, kost, hjælpemidler og medicinering. Formålet med dette projekt er at gøre sclerosepatienter mere selvhjulpne i dagligdagen efter de er blevet udskrevet. Til det formål vil patientforeningen anskaffe to maskiner som træner henholdsvis ryg/mave og ben. Træningen vil kunne forbedre patienternes balance og gangfunktion, indtil de vil kunne komme på genoptræningsophold.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Scleroseforeningen
Støttet beløb
97.625 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Styrketræningsmaskinerne er i dag en fast del af genoptrænigsforløbet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Takket være Tryg Fondens hjælp kunne Sclerosehospitalet i Ry anskaffe to nye træningsmaskiner, så der i dag er i alt seks forskellige styrketræningsmaskiner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej.