Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af GPS til klanfartøj

Aalborg Søspejdere

Om donationen

Aalborg Søspejdere søger om midler til indkøb af en GPS, Garmin Echomap 50s, hvor kort er inkluderet. GPS'en skal øge sikkerheden ved at supplere søkortet, så man kan navigere uden tydelige landmærker og dermed undgå grundstødning.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Søspejdere
Støttet beløb
3.600 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den er allerede blevet installeret, så den er klar til når sejlsæsonen starter d. 1. maj.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er endnu ikke testet, men vi har prøvet andre fartøjer, der har GPS, og dette gør sejladsen langt mere tryg.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke til det præcist ønskede formål