Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af handicapbus

Støtteforeningen Sabroesvej 9

Om donationen

Bofællesskabet Sabroesvej 9 er et bofællesskab for 22 udviklingshæmmede mennesker i alderen 23-80 år. Besparelser i Herning Kommune har betydet, at bofællesskabet ikke længere får stillet en minibus til rådighed. Denne donation går til indkøb af en minibus, så beboerne fortsat kan få positive oplevelser udenfor hjemmet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Støtteforeningen Sabroesvej 9
Støttet beløb
100.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bussen er anskaffet. Beboere og personale nyder dagligt godt af anskaffelsen af bussen, som bl.a. benyttes til transport af beboerne til læge, tandlæge, indkøb, aktiviteter uden for huset. F.eks. har ture til undersøgelse hos speciallæger i Holstebro/Århus bevirket, at beboere og personale sparer kræfter og tid, som så kan anvendes på andre fælles aktiviteter. Det giver stor frihed til og mulighed for at gennemføre planlagte såvel som spontane aktiviteter, hvor man før var afhængig af taxa og offentlige transportmidler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik gennem fonde, reklamesponsorater, pengegaver fra familie og venner, medlemskontingenter og bidrag fra beboerne selv indsamlet det ønskede beløb til anskaffelse af bus og drift.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter må vi vurdere til at være de rigtige, idet de var absolut nødvendige for at nå målet. Vi 5 initiativtagere havde ingen erfaringer fra et lignende projekt, så udfordringerne var større end ventet og blev derved unødvendigt vanskelige og tidskrævende. Måske vi kunne have nydt godt af hjælp og gode råd fra ildsjæle fra tilsvarende projekter.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle