Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af idrætstøj

Bornholmske Flygtningevenner

Om donationen

Bornholm har det seneste år modtaget mange flygtninge. Foreningen Bornholmske Flygtningevenner arbejder for at fremme integrationen og trivslen blandt flygtningene på øen. Dette projekt omhandler indkøb af idrætstøj til disse flygtninge for hermed at opfordre dem til at melde sig ind i idrætsforeninger. Deltagelsen i en idrætsforening kan give flygtningene et socialt netværk, hjælpe dem til at lære dansk og øge deres generelle sundhed.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bornholmske Flygtningevenner
Støttet beløb
10.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det blev hurtigt kendt at vi kunne hjælpe dem der var tilknyttet klubberne på ansøgningstidspunkt om at der var tilskudsmulighed til løbesko, fodboldstøvler og sportstøj.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Især vores nyborgere fra Eritrea har indtaget en flot position indenfor løbning, da de ofte ligger i top-15 med 4-5 løbere i de bornholmske løb. En del af modtagerne spiller fodbold, hvilket der er indkøbt støvler eller tøj til. Der er blevet spillet meget fodbold. Men de er kun i fåtal blevet integreret i klubberne så mange har holdt op eller har søgt sammen med folk fra deres eget land og spillet indbyrdes, da de ofte kan samle de 22 spillere der skal til for at lave en kamp.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udover det at iklæde dem sportstøj, så søger vi kontingenttilskud fra hhv vores kommune og Frivillignet (en del af Dansk Flygtningehjælp). Dette har hjulpet for flere end som dem der har modtaget gavekort til sportstøj.