Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af innowalk

Specialbørnehaven Spiren

Om donationen

Specialbørnehaven Spiren har en gruppe handicappede elever, som har svært ved at deltage i fysisk aktivitet. Med anskaffelsen af en Innowalk er det institutionens ønske at øge de handicappede børns evne til at gå og stå selv. Dette vil have en række positive indvirkninger på børnene, heriblandt bedre lungefunktion, mave-tarmfunktion og hjertefunktion, og vil samtidig øge mulighederne for at børnene kan interagere med andre børn, der ikke har de samme udfordringer.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Specialbørnehaven Spiren
Støttet beløb
325.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se ovenfor!

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnene har fået bedre gangfunktion på bare 3-4 mdr. træning. Især har de børn med mave/tarm-problemer haft stor effekt ift. at komme af med afføring. Børnene efterspørger og glæder sig til at komme i Inowalkeren, hvilket jeg også vurderer er enormt sigende for successen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Inddragelse og medbestemmelse fra personalets side omkring placering og isætning har haft rigtig positiv effekt på pædagogernes iver for at bruge innowalkeren sammen med børnene. Børnene bliver dagligt isat og bruger Innowalkeren flittigt. Den står sjældent stille.