Søg støtte

Søg

Selvevaluering

indkøb af musikudstyr

Uddannelsescenter UiU

Om donationen

Uddannelsescenter UiU tilbyder en ungdomsuddannelse, klub og botræning til unge udviklingshæmmede med forskellige funktionsnedsættelser og meget lidt eller intet sprog. UiU har gennemført et musikprogram for nogle af eleverne, hvor de har dannet musikbandet ”Gleis D” og indspillet en cd. Musikken og bandet har haft mange positive indvirkninger på eleverne og bl.a. betydet, at eleverne har fået større selvværd og trives bedre, ligesom musikken har givet dem en følelse af fællesskab, en bredere musikforståelse og sat øget fokus på deres kommunikation. UiU vil bruge denne donation til at fortsætte projektet og bl.a. indkøbe professionelt udstyr og handicapvenlige instrumenter.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Uddannelsescenter UiU
Støttet beløb
80.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I skoleåret 2015-16 har der ugentligt været afsat et modul til projektet. Med indkøbet af instrumenter og optageudstyr er der nu mulighed for at kunne forsætte musikprojektet på UiU, sålænge det er relevant.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt er i høj grad blevet indfriet, da vi med pengene fra Trygfonden havde mulighed for at købe instrumenter og optageudstyr, der var særligt egnet til vores unges specielle behov. Det lykkedes os at lave en cd med 8 egne kompositioner, som blev udgivet og solgt på skolen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne med fordel have haft gemt nogle penge til produktion af musikvideo.