Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af øjenstyret computer

Børnecenter København

Om donationen

Børn og unge med svære fysiske funktionsnedsættelser grundet bl.a. muskelsygdomme og senhjerneskader kan have svært ved at kommunikere verbalt og i det hele taget deltage selvstændigt i leg, samspil og kommunikation med deres omgivelser. Formålet med dette projekt er derfor at øge børnenes og de unges aktive deltagelse i dagligdags aktiviteter samt deres mulighed for at kommunikere med omverdenen og ikke mindst deltage som borgere i samfundet. Projektet omfatter støtte til en computer med øjenstyring, som vil gøre det muligt for børnene og de unge at være mere selvstændige i forhold til både leg, læring, aktiviteter og kommunikation. Målet er også at gennemføre forskellige afprøvningsforløb, der vil gøre Børnecenter København i stand til at kunne rådgive andre institutioner og forældre om brugen af en øjenstyret computer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Børnecenter København
Støttet beløb
133.485 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt to kurser i teknologien, og sørget ud for at informationen om projektet er nået ud til en bred, tværfaglig medarbejdergruppe.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har indkøbt udstyr (en Tobii-computer med øjenstyring samt ekstraudstyr), og har fået et kursus over to gange i forhold til anvendelse og programmering. Vores projekt er en til stadighed løbende proces, som ikke har et slutresultat.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, ikke umiddelbart.