Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af Racerunning-cykel

Specialafdeling Fønix, Rosengårdskolen Odense

Om donationen

Cyklen er et godt redskab til at skabe gode og sunde vaner hele livet. Det er sjovt at cykle, og cyklen giver børn en følelse af frihed. For de fysisk handicappede elever på Rosengårdsskolen giver skolens to RaceRunner-løbecykler eleverne mulighed for at være aktive på trods af deres handicap. En RaceRunner er en specialbygget, 3-hjulet løbecykel uden pedaler, så manglende balance ikke er et problem. Dette projekt omfatter indkøb af en ny RaceRunner-løbecykel til gavn for de fysisk handicappede børn. Projektet skal dermed medvirke til, at de fysisk handicappede elever kan deltage på lige fod med skolens andre elever på legepladsen, på udflugter og til idrætsdage.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Specialafdeling Fønix, Rosengårdskolen Odense
Støttet beløb
20.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejder fortsat på at skabe et medejerskab hos vores forældregruppe. Vi er nødt til at kunne fange forældrene, for at kunne fastholde motivationen hos vores elever. Der ligger stadig et stort stykke arbejde foran os.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået afviklet et forløb med Odense gymnastikforening, Dansk handicap idrætsforbund og skolen, omkring at skabe en fælles oplevelse med racerunning. Det har været en succes og udbytterigt for alle parter. Vi er p.t. i færd med, at starte et nyt forløb op.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores elever har et vidt forskelligt fysisk udgangspunkt. Det ville derfor være en fordel, hvis vi havde forskellige former for cykler/special kørestole, så de ville kunne konkurrere mere ligeværdigt.