Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af redningsveste

FDF Arresøens Kanocenter

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
FDF Arresøens Kanocenter
Støttet beløb
18.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi håber at de nye redningsveste er med til at deltagere bruger gode redningsveste både når der sejles med vores grej og når man i anden sammenhæng sejler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nye redningsveste er nu til rådighed inden den nye sæson starter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi forventer en mindre brug af udstyret i år, da FDF'ere er på landslejr. Forventer flere brugere de kommende år.