Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af træningsmaskine

Plejecenter Birkely

Om donationen

Undersøgelser viser, at fysisk træning kan reducere symptomer hos en lang række kroniske sygdomme, heriblandt Parkinson, sclerose og demens. Plejecenter Birkely i Askov har 33 beboere, samt en stor del ældre, der kommer i dagcenteret. Med dette projekt ønsker de at anskaffe en Reck Motormed Viva2, som er en træningscykel med pedaler og håndtag, hvor brugeren er siddende på en almindelig stol. Dette gør, at træningen kan finde sted alle vegne afhængig af, hvad beboerne ønsker, og vil dermed øge den fysiske aktivitet på plejecentret.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Plejecenter Birkely
Støttet beløb
45.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cyklen er blevet en del af hverdagen for nogle af bebeoerne. Personalet er blevet mere opmærksomme på om nye beboere er kandidat til at cykle

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hos nogle af beboerne er det blevet en del af hverdagen at gå ned og cykle, hvor de går der hen af sig selv . Andre beboere vil gerne cykle når de bliver adspurgt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt konkurrence i afdelingerne imellem om hvilken afdeling der kunne cykle længst. Formålet var at introducere cyklen for beboere og personale og gøre dem bekendt med cyklen. Vi har sat meter på destinationer i lokalområdet, fx 500 m til Brugsen for at øge motivation for at cykle Tiltag der skal igangsættes for fortsat at have fokus på at integrere cyklen i hverdagen: Cyklen køres på skift i afdelingerne i weekenden, så det er lettere for personalet at hjælpe beboere på cyklen Placering af cyklen i det daglige skal overvejes Der har været god fokus på distancen hos beboerne, der skal nu mere fokus på belastningen, således beboerne fortsat bliver udfordret