Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af trampolin

Thyværkstedet (beskæftigelse og aktivitetstilbud)

Om donationen

Thyværkstedet er et beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud under Thisted Kommune. Institutionen har 116 brugere, hvoraf ca. en tredjedel har et bevægelseshandicap og derfor bruger kørestol. Donationen skal gå til indkøb og nedgravning af en trampolin, som vil styrke brugernes muskulatur, kalorieforbrænding og fornøjelse.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Thyværkstedet (beskæftigelse og aktivitetstilbud)
Støttet beløb
43.750 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
det er lykkes godt, personalet og borgerne er meget glade for den.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De borgere vi hade tiltænkt at brugen af trampolin, bruger den dagligt og vi kan se de trives med den. Borgeren anmoder selv om at komme på den, og de nyder det

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
nej