Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb, drift og udd ifm. AED

Hjertegruppen v. Andst Lokalråd

Om donationen

I 2011 blev Hjertegruppen i Andst etableret. De har siden indkøbt og opsat seks hjertestartere i området og uddannet over 160 personer i førstehjælp. Siden 2012 har de oplevet to tilfælde af hjertestop i Andst, heldigvis begge med lykkelig udgang, da borgere gav førstehjælp med hjertestarter. De ønsker at fortsætte arbejdet og søger derfor om midler til indkøb og drift af to hjertestarterskabe samt afholdelse af otte førstehjælpskurser.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Hjertegruppen v. Andst Lokalråd
Støttet beløb
38.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med donationen har vi fået en forbedret økonomi, så vi kan fastholde uddannelseudbuddet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået bevilget økonomiske midler til b.la. uddannelse, hvilket gør at vi kan bruge nogle af egne midler til drift.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke umiddelbart!