Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Infoskærm til Klub 85

Klub 85 Randers

Om donationen

Klub 85 er et fritidstilbud for voksne udviklingshæmmede. Medlemmerne kommer til klubaftner og tilbydes fælles aktiviteter. Denne donation går til en infoskærm, der vil blive en naturlig samlestation for klubbens brugere, og som skal bruges til at vise bl.a. dagens program, billeder fra fælles aktiviteter, indbydelser til fester, information om ferieture etc.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Klub 85 Randers
Støttet beløb
24.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En platform som alle ved indeholder detaljer om aktiviteter Lige såvel som nyheder kan formidles herfra

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mangler at gennemføre bruger kursus således vi selv kan indlægge informationer til gavn for medlemmerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have en endnu højere grad af selvstændighed i fald det var en touch skærm eller at der i programmet var i lagt oplæser funktion. Vi mener dog at det der pt. er investeret i udgør en væsentlig forbedring ift at højne informations niveauet

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start