Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Inkluderende fællesskab

Bytoften Bo - og aktivitetscenter

Om donationen

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et tilbud for voksne borgere med fysisk handicap eller senhjerneskader. For at kunne stimulere beboernes sanser går denne donation til udendørs musikinstrumenter, som beboere og mennesker i nærområdet kan bruge. Instrumenterne kan bl.a. benyttes som værktøj til at nå de beboere, der ikke har en veludviklet taleevne samtidig med, at det er en sjov aktivitet, som beboerne kan hygge sig med i fællesskab.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bytoften Bo - og aktivitetscenter
Støttet beløb
20.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kommer til foråret hvor instrumenterne kommer på deres endelige plads

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Borgerne kommer til foråret til få fornøjelsen af instrumenterne, da disse ikke er sat op endnu. De instrumenter vi har i forvejen i sansehaven giver megen fornøjelse

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er de helt rigtige instrumenter da der kan være flere om et instrument og derfor giver et fælles tredje.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start