Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Inklusion af udsatte unge

Boligforeningen PM

Om donationen

Boligforeningen PM dækker over et område i Brønderslev, hvor der generelt er en dårlig socioøkonomisk profil og høj arbejdsløshed. De unge i området får ofte ikke den støtte, de har brug for, hjemmefra, og er derfor i stor risiko for at blive ofre for deres sociale arv. Derfor har den boligsociale indsats Mælkebøtten til formål at give de unge støtte og rådgivning, så de har forudsætningerne til at træffe fornuftige valg om deres fremtid. Dette projekt omhandler etableringen af et fristed i en nærliggende lejlighed, hvor de unge kan få rådgivning til de problemer, som de har, og få støtte til uddannelsesvalg. Der vil blive tilknytte tre ansatte og flere frivillige til fristedet, hvor der også vil blive arrangeret en række forskellige aktiviteter. De vil blandt andet kunne deltage i lektiecaféen, i træningstilbuddet, i foredrag og i ekskursioner til uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Boligforeningen PM
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektet oplevede vi, at det var mere gavnligt at skabe uformelle rollemodeller. Disse deltog i flere arrangementer og blev generelt inkluderet mere målrettet i Mælkebøttens øvrige projekter. På den måde blev deres rolle integreret i områdets uformelle netværk. Igennem dette arbejde er rolle modellerne blevet forankret i boligområdets videre udvikling.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det første år. projektet have i det første leve år nogle startvanskeligheder, og vi mener dette skyldtes nogle indre og ydrer faktor der har påvirket projektets succes kriterier. 1. Skolereformen bliver i 2014 en realitet, dette tager hårdt på de unges energi, og overskud til at deltage i sociale fællesskaber. Vi oplever et stort frafald i vores unges deltagelse i arrangementer, og at deres normalt positive adfærd, blev udskiftet med negativ og frustreret adfærd. Dette kom til udtryk vi at vi oplevede at konfliktniveauet mellem vores unge blev markant højere end normalt. 2. Vi ansatte en medarbejder som desværre ikke var den rette til opgaven. Han havde svært ved at skabe relationer til de unge, og var ikke mødestabil, hvilket bevirkede at der ikke kom så mange unge som vi ønskede til aktiviteterne. Det er vores oplevelse at de unges deltagelse påvirkes af deres mulighed for at spejle sig i en pligtopfyldende personalegruppe. 3. Brønderslev kommune modtog i 2014, 92 nye flygtninge (https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Statistik/visiteringskvoter/Kommunekvoter_2014.htm) hvor af 90 % blev boligplaceret i vores boligområde. Dette krævede at vi vurderede at det var nødvendigt del af vores kræfter på at lære unge omkring den dansk kultur og normer. Antallet af flygtninge og efterkommer af disse udgør 62.4 % af vores beboer i afd. 11. (Danmarks statistik, kaastal) Dette betyder at 89% af alle flygtninge i hele Brønderslev Kommune er bosat i vores boligområde. Første år deltog 50% af de unge i alders målgruppen i projektet Andet år deltog 90% af de unge i alders målgruppen i projektet 95 % af alle unge i vores boligområde har gennemført folkeskolen/ungdomsuddannelse. Kun 3 personer har ikke gennemført folkeskolens afgangseksamen som var i målgruppen. Vi har oplevet en positiv fremgang af unge i fritidsjob, således at vi gik fra 3% til 20 % af vores unge som kom i fritidsjob. Dette er under målet, men anser det som en stor succes at så mange unge har formået at finde fritidsjob i vores område, da vi har oplevet mange fordomme omkring unge fra ”mini Chicago ” (øgenavn for vores område). 80 % af unge i vores unge er blevet medlem af en idrætsforening. Under 1% har været involveret i kriminalitet, og kun 1 person er blevet dømt for tyveri af ipad. Vores unge har ikke afholdt nogle foredrag, da vi ikke kunne motiverer vores unge til at deltage i projektet, efter gentagende forsøg på at oprette en foredrags gruppe valgte vi er nedlægge punktet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte cirka halvvejs inde i projektet at opsige vores lejlighed, da denne ikke havde den ønskede effekt. Det vidste sig at være mere oplagt at have de unge til huse i vores Fælleshus. Vi vurderede at det ville give en positiv spillover effekt at inkludere dem i Mælkebøttens øvrige projekter. Endvidere opnåede projektet herved en økonomisk besparelse.