Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Inklusion for udsatte beboere

KAB søger på vegne af boligselskabet AKB, København

Om donationen

Boligselskabet AKB, København dækker 9.000 boliger, bl.a. på Anker Jørgensens Plads i Sydhavnen. Der er stigende utryghed i området, og boligafdelingerne ønsker derfor at ansætte en social vicevært, som skal opsøge og hjælpe områdets udsatte borgere. Målet er at tage hånd om de beboere, der har akut behov for støtte, og forbedre deres hverdag og tilknytning i boligafdelingen. På langt sigt skal projektet bidrage med viden og erfaringer om, hvordan boligafdelinger kan forebygge beboeres sociale deroute og håndtere konfliktskabende situationer på de offentlige pladser i lokalområdet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
KAB søger på vegne af boligselskabet AKB, København
Støttet beløb
1.114.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det vurderes, at forankringen lykkedes succesfuldt i kraft af etableringen af Skuret, et lille aktivitetshus med flere forskellige tilbud, som stadig eksisterer i dag og drives af en bestyrelse etableret på tværs af bydelen. Pt. sidder repræsentanter fra Borgerrepræsentationen, lokale civilsamfundsaktører, kirken og handelslivet samt fra AKB København. Bestyrelsen arbejder med at drive Skuret, etablere samarbejder og nye indsatser og ikke mindst med at sikre økonomien i projektet fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev ansat en social vicevært, der arbejdede opsøgende på Anker Jørgensens Plads, og som koordinerede med medarbejderen tilknyttet det fysiske rum til drikkefællesskaber, der samtidig blev etableret andetsteds i bydelen. Derudover samarbejdede den sociale vicevært med beboere og andre interessenter. Alle fik derved en person, de kunne henvende sig til, og som kunne samle trådene, koordinere og brobygge. Det tog dog som forventet lang tid at opbygge tillidsfulde relationer til udsatte grupper

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er en tung og svær opgave at få adgang til så ressourcesvag en gruppe, fordi der er så mange problematikker på spil i hvert enkelt tilfælde, og uanset ressourcer kan de være svære at hjælpe. Det tager tid at få det opsøgende arbejde til at bære frugt, fordi der skal skabes tillidsfulde relationer. Et samarbejde i et offentligt rum mellem boligselskab og kommune kan derfor være uhåndterbart og besværligt. Ting kunne muligvis være gjort anderledes men svært på bagkant at sige hvad.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle