Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Inkontinent indvandrer app.

Næstved Sygehus

Om donationen

Inkontinens rammer hver tredje kvinde under og efter graviditet. Mange af kvinderne skammer sig over inkontinensen og fortæller hverken deres nærmeste eller lægen om problemet. Der er indikationer på, at inkontinens forekommer hyppigere blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk end blandt etniske danskere, og at problemet er større i førstnævnte gruppe, fordi det her er særligt tabuiseret. Inkontinens kan imidlertid forebygges og behandles ved bækkenbundstræning og vægttab, men til fødselsforberedelse og efterfødselskurser, hvor der oplyses herom, deltager kun få kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. En ny måde at forsøge at nå denne målgruppe er ved hjælp af en smartphoneapplikation. Foreløbige tests af en demoversion blandt gravide indvandrerkvinder har vist positive resultater. Interessen blandt kvinderne er stor, og app’en ser ud til at kunne overvinde mulige barrierer som fx sprog, tabu og manglende evner til at forstå skriftligt informationsmateriale. Dette projekt har derfor til formål at færdigudvikle app’en, der desuden med få justeringer vil kunne anvendes af alle gravide og specielt være relevant for andre udsatte grupper.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Næstved Sygehus
Støttet beløb
332.512 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Først ved afslutning af projektets tredje fase vil app'en været forankret som ovenfor beskrevet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
App’en er udviklet og valideret som planlagt og indeholder foreløbig animerede instruktionsvideoer i bækkenbundstræning samt motiverende elementer i form af opmuntrende sms påmindelser med mulighed for selv at vælge tid og omfang, selvmonitorering af knibeaktivitet samt tilkobling af et mindre sundhedsspecifikt socialt netværk. Endvidere er der på baggrund af studiets resultater lagt væk på ikke at fremstille bækkenbundstræning som en ekstra byrde i en i forvejen travl hverdag men derimod inspirere til, hvordan øvelserne kan udføres samtidig med almindelige dagligdagsgøremål eller som en meditativ pause væk fra hverdagens stress. Motivation for anvendelse og organisatorisk forankring blev vigtige fokusområder i processen. Der blev på baggrund heraf indledt samarbejde med studerende fra henholdsvis Erhvervsakademiet Lillebælt og IT-Universitet i København i forhold til at indtænke dels nye, innovative værktøjer i app’en, der kan medvirke til at motivere, engagerer og vedholde kvinderne i at lave knibeøvelser dels hvordan man med brugerne i fokus kan skabe en bæredygtig forretningsmodel for app’en. Disse projekter forventes afsluttet snarligt og udvalgte ideer skal efterfølgende indbygges i app’en inden den endelige udgave testet i et randomiseret, kontrolleret studie. Der er foreløbig formidlet i lokalaviser, i jordemoderbladet og på Region Sjællands hjemmeside og to videnskabelige artikler er under udarbejdelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at de valgte aktiviteter har været relevante og tilstrækkelige til at nå projektets mål.