Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Innowalker Pro

Specialskolen Bramsnæsvig

Om donationen

Specialskolen Bramsnæsvig er et dagskole- og behandlingstilbud for børn og unge med bl.a. ADHD, autisme, Down Syndrom samt syns- og kommunikationshandicap. Skolen lægger vægt på, at eleverne er fysisk aktive og har fokus på at afhjælpe de elever, som er udfordret fysisk. Med donationen kan skolen indkøbe to Innowalkere for at skabe et nyt og bedre alternativ til fysisk aktivitet for eleverne. Skolen har haft træningsmaskinerne på prøve og konstateret en god effekt på børnene og de unges fysik.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Specialskolen Bramsnæsvig
Støttet beløb
996.664 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er pt. 4 teams der benytter Innowalker. De blev oplært af vores fys., som desværre måtte gå fra midt i projektet pga. graviditets gener i april måned. De elever hun nåede at måle op til Innowalker, er nået langt med brugen. De er i Innowalker 2-3 gange om ugen af 20-30 min. varighed. Vi har ansat en ny fys. som starter pr.1.8.23, som skal overtage opgaven med Innowalker i samarbejde med det pædagogiske personale.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kom godt fra start og gik hurtigt igang med opmåling af elever op til Innowalker, og allerede inden for de første 14 dage, var de første elever i gang. Det tager tid at bygge op til 20-30 min. pr. elev der kan være i Innowalker. Vi oplever at eleverne opnår god effekt af Innowalker både fysisk, fysiologisk og mentalt. De får god energi og viser tydeligt glæde ved at kunne bevæge sig. Vores fys. gik fra tidligt i forløbet pga. graviditetsgener. Hun var tovholder på projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var overrasket over hvor lang tid det tager at måle hver elev op til indstillingen på Innowalker og at det tager lang tid at komme op i tid, når det er helt nyt for eleven både at være stående og i bevægelse. Så vi skulle have sat mere tid af til indkøring og opstart. Det tager tid at få startet alle elever op og vi havde valgt et for stort antal til en start. Vi arbejder videre i processen og får langsomt flere elever på aktiviteten.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet