Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Interaktivt filmteater

Experimentarium

Om donationen

Med støtte fra TrygFonden kan Experimentarium nu etablere ”Bevæg dit liv”, som er et stort anlagt interaktivt filmteater, der skal motivere børn og unge til at bevæge sig. ”Bevæg dit liv” repræsenterer et nyt og involverende initiativ inden for sundhedsfremme, som rykker grænserne for sundhedsformidling. Her kan op til 30 besøgende ad gangen blive opslugt i et univers af fortællinger og teknologi, der skal give dem en ny og tankevækkende oplevelse af deres egen sundhed og bevægelse. ”Bevæg dit liv” bygger på et pilotprojekt fra 2013, som TrygFonden støttede med 750.000 kr. og udarbejdes i samarbejde med det canadiske science center Science North, som har mange års erfaring med naturvidenskabeligt formidlingsteater. Filmteatret, som primært henvender sig til familier med børn i alderen 8-14 år, udgør 250 m2 og bliver en integreret del af Experimentariums faste udstilling. TrygFonden har støttet projektet med 8.950.000 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Experimentarium
Støttet beløb
8.950.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den interaktive biograf og dens potentiale er blevet modtaget særdeles positivt både af presse, publikum, internet på Experimentarium samt af internationale science centre og museer. Emnet omkring stillesiddende adfærd og inaktivitet suppleres godt af Experimentariums to udstillingsprodukter "Puls" og "Under huden" som har fokus på menneskets anatomi og bevægelse i hverdagen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den interaktive Biograf er en succes og alle forventninger er i høj grad blevet indfriet. Både de faglige mål, de tekniske/interaktive mål samt målet om at skabe en spektakulær oplevelse for publikum. Der vil i december 2017 blive iværksat en evaluering af publikums oplevelse, erkendelse og refleksioner af den interaktive biograf. Følgende succeskriterier blev opsat: 1. Hvorvidt gæsterne har fået øget glæde og lyst til at bevæge sig. 2. Hvorvidt gæsterne efter filmteateret er indstillet på at ændre egne vaner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som tidligere nævnt er projektet en succes. Det skyldes i høj grad det profesionelle og fagligt kompetente hold, der har været omkring projektet. Experimentariums projekter underlægges altid en bred udviklingsproces, hvor specialister og brugere indrages under hele udviklings processen og helt frem til det endelige produkt. Netop den tætte kontakt mellem brugere og specialister har resulteret i at projektet, fagligt og teknisk er blevet lang bedre end forventet.