Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Internetbehandling

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Dette projekt skal fremme internetbehandlingen af psykiske lidelser. En række forskningsprojekter støttet af TrygFonden har allerede vist gode resultater med internetbehandling, hvor patient og behandler er adskilt geografisk og ofte også tidsmæssigt. Flere af de igangværende projekter skal overgå til almindelig drift, når de er afsluttede. De hjemmesider, som projekterne afvikles på, befinder sig imidlertid ofte i udlandet, og så er det ikke muligt at anvende dem til almindelig drift herhjemme efterfølgende. Dette projekt har derfor til formål at færdigudvikle et websted, der kan fungere som en komplet, uafhængig, brugervenlig og frit tilgængelig platform for internetbaseret behandling af psykiske lidelser.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
471.229 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet og dermed behandlingsplatformens fremtidige forankring afhænger af løbende finansiel dækning til en web-udvikler, samt de forholdsvist begrænsede driftsmæssige omkostninger ifht serverplads, køb af domæner mm. Nicolaj Knudsen er pt. finansieret halvt af driftsmidler og halvt af forskningsbevillinger. Ved samarbejdet med Psykiatrisk Center København blev der indgået en kontrakt med lønmidler til Nicolaj Knudsen svarende til den arbejdstid det tog at tilpasse og drifte SOS-programmet. Internetplatformen er ikke udviklet i kommerciel interesse, hvorfor nye programmer ikke betaler for de allerede udviklede funktioner, blot for vedligehold samt nye ønskede funktioner. Behandlingsplatformen er forankret på Funktionelle Lidelser, AUH, og pt. undersøges der muligheder for takster ved implementering af behandlingen i drift efter en projektperiode. Således gøres der allerede nu en indsats for at projektet kan blive økonomisk forankret udenfor en evt. fondsbevillingsperiode.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets formål var, at udvikle en fleksibel platform for internetbehandling, som kan fungere for flere internetinterventioner og patientgrupper. Det har været et innovativt udviklingsarbejde, som har resulteret i, at der pt. er sat to internetprogrammer i drift på platformen. Først og fremmest det interne program "ACT online – Behandling til helbredsangst", som udgår fra Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital. Herudover er platformen blevet tilpasset til programmet "SOS – Selvhjælp Online mod Selvmordstanker", som er en del af et ph.d.-projekt vejledt af Merete Norentoft ved Psykiatrisk Center København. Platformen ligger under domænet www.internetbehandling.dk, hvor yderligere information kan hentes. På Funktionelle Lidelser er udviklingen af et internetprogram til Bodily Distress Syndrome igangsat, og en første pilottest forventes igangsat i efteråret 2016. Projektet og internet platformen er ligeledes blevet præsenteret i relevante fora, såsom EDITH netværket (Evaluating Digital Therapy and Health), Center for Telemedicin Region Midt, Innovationsdagen 2015 Region Midt, samt for Center- og Sygehusledelse i forbindelse med en temadag om Shared Care. Projektets formål er blevet indfriet, og en fleksibel internet platform til behandling på tværs af regioner er udviklet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I det projektets formål var at udvikle en selvejet internetplatform, blev det besluttet at ansætte en webudvikler internt, i stedet for at samarbejde med eksterne- eller private aktører. Dette muliggjorde et tæt dagligt samarbejde med gradvis tilpasning af internet platformen til den kliniske virkelighed. Til at varetage opgaven blev Nicolaj Knudsen, som er webudvikler, ansat ved Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital. Nicolaj Knudsen havde forud for projektets bevilling arbejdet i 9 måneder med udviklingen for fondsmidler knyttet til ACT online projektet (ID-nr 102644).