Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Internetbehandling af angst

Aarhus Universitet

Om donationen

Angstlidelser er udbredte blandt børn og unge, og denne donation går til at pilotteste internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (I-KAT) med automatiseret tilbagemelding for 13-17-årige samt til at overføre det australske program ChilledOut Online til en dansk it-platform. Effekten af den automatiserede tilbagemelding skal sammenlignes med terapeutbaseret tilbagemelding. Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandling af angstlidelser hos børn og unge, men meget få modtager i praksis en sådan behandling, og der savnes viden om værdien af I-KAT med automatiseret tilbagemelding. I-KAT med automatiseret tilbagemelding vil være billigere og lettere at implementere og kunne udbredes til flere end I-KAT med en terapeutbaseret tilbagemelding til unge med angstlidelser.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
987.816 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Er forankret i CEBU og Internetpsykiatrien

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I den oprindelige ansøgning ønskede vi at implementere Chilled-Out programmet på en dansk platform samt at afprøve effekten af automatiseret tilbagemelding her. Da der imidlertid opstod en mulighed for i samarbejde med Internetpsykiatrien i Region Syd opstod en mulighed for at udvikle vores eget program og at foretage afprøvningen her, fik vi tilladelse til at overføre beløbet hertil. Programmet er nu udviklet, og en pilotafprøvning er i gang - herefter følger en stor RCT start november

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej