Søg støtte

Søg

Selvevaluering

ipad for frivillige

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Om donationen

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark, har modtaget 154.680 kr. fra TrygFonden til et projekt, der skal lære frivillige undervisere at hjælpe ældre mennesker med at bruge en iPad. Den regionale synsrådgivning har tidligere med støtte fra TrygFonden haft stor succes med at undervise svagtseende danskere over 60 år i at bruge en iPad. De ældre lærte blandt andet at læse og benytte elektronisk post, og de blev helt trygge ved teknologien og de digitale platforme, den kunne give adgang til. Siden har ældre uden stort IT-kendskab og borgere med kognitive udfordringer, eksempelvis hukommelsesbesvær, også haft stor glæde af undervisningskonceptet. Dette projekt er en videreførelse af det tidligere projekt og har til formål at lære frivillige undervisere rundt omkring i landet at bruge materialet, så de bliver i stand til at hjælpe ældre og andre teknisk udfordrede borgere med at benytte en iPad og blive digitalt inkluderet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Støttet beløb
154.680 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er allerede blevet inviteret ud til adskillige arrangementer, hvor vi skal fortælle om vores metode, teorien og vores erfaringer. Det er på baggrund af ros fra deltagerne, at lederne beder os komme og fortælle for de, der ikke fik en plads på holdene i første omgang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne på skulle afslutningsvist vurdere anvendeligheden af kurset, ved at besvare følgende spørgsmål med en karakter fra 0 - 4, hvor 4 var bedst: - Jeg er tilfreds med kurset som helhed (3,86) - Jeg er tilfreds med det personlige udbytte (3,77) - Jeg er tilfreds med det faglige udbytte (3,72) - Jeg har lært noget nyt om ældrepædagogik (3,61) - Jeg har fundet nye udviklingsområder for min egen undervisning (3,50) - Underviserne har været fagligt dygtige (3,92) - Underviserne er dygtige pædagoger (3,75) - Kursusmaterialerne er tilfredsstillende (3,89) - Kursusstedet er tilfredsstillende (3,54) - Jeg kan anbefale kurset til andre (3,85) Tallene i parentes er gennemsnittet. Hvis man beregner gennemsnittet for samtlige spørgsmål, ender man på 3,74.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En anden gang ville vi være mere opmærksomme på, om lydudstyret i de lånte lokale er i orden, da mange af de frivillige undervisere selv er ældre, og kan have nedsat hørelse.