Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Isolation til Inklusion

Brug Bolden Danmark

Om donationen

Brug Bolden Fællesskaberne tilbyder nogle af de mest udsatte børn og unge i Danmark et træningsfællesskab baseret på frivillige trænere. Donationen går til at mindske og reducere ensomhed, mistrivsel og isolation blandt unge under 30 år, der lever under fodlænkevilkår. Deltagerne bliver tilknyttet et socialt netværk og bliver del af et fodboldfællesskab med regelmæssig fodboldtræning og aktiviteter i mindre grupper. Målet er at motivere og inddrage de unge, som har svært ved selv at tage initiativet til at deltage i idrætsaktiviteter. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Kriminalforsorgen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Brug Bolden Danmark
Støttet beløb
375.000 kr., år 2021
Delmål
Et liv uden kriminalitet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til forankring af projektet, vurderes behovet for en længerevarende projektperiode som en forudsætning for at muliggøre en realistisk og varig forankring, i det pilotfasen, har været for kort til at opnå et tilstrækkeligt forankringsgrundlag. Projektet har derimod udviklet en ny unik indsats, med markant positive erfaringer, som vi håber kan være afsæt til videreudvikling, hvor målet er forankring og udbredelse til andre danske fængsler og aktører på det kriminalpræventive felt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har indfriet alle sine mål, i meget tilfredsstillende grad. Antallet af deltagere i målgruppen, som har medvirket i det nyetablerede fodboldfællesskab i pilotperioden har overgået vores egne forventninger. I alt har 168 deltagere under afsoning aktivt og frivilligt deltaget i projektet. Hvert af de 4 opstillede mål i projektet er fuldt indfriet, og belyst gennem evalueringer udfyldt af 37% af den samlede målgruppe, herunder gennem 62 individuelle evalueringer, som indsendes til fonden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter, vurderer vi har været de rette indenfor den korte tidsramme vi har haft. Ikke desto mindre ser vi et stort potentiale i at arbejde videre med projektet over en længere projektperiode, med supplerende peer-kurser under og efter afsoning, som yderligere kan styrke projektets mål om at fastholde og inspirere målgruppen til en kriminalitetsfri tilværelse. Aktiviteten vil i kombination med fodboldaktiviteterne, danne et prosocialt læringsmiljø i projektet som styrker målgruppen