Søg støtte

Søg

Selvevaluering

IT hjemmevejledning for ældre

Horsens Sund By

Om donationen

Digital selvbetjening er de seneste år blevet en central del af kontakten med det offentlige, hvilket er særligt svært for ældre borgere. Med dette projekt vil Sund by butikken i Horsens give ældre borgere kompetencerne til at tilgå det offentlige gennem computere, hvilket blandt andet indebærer vejledning i brugen af internet og oprettelse af NemID. Lektionerne vil foregå i den ældre borgers hjem, da målgruppen primært vil være ældre, der ikke har mulighed for at deltage i IT-kurser. Donationen fra TrygFonden skal gå til indkøb af bærbare computere, som de ældre kan låne, internetudgifter og kørselsudgifter for underviseren.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Horsens Sund By
Støttet beløb
20.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet med IT hjemmevejledning er desværre ikke blevet forankret. Horsens Kommune har valgt at bruge midlerne fra folketingets ældrepulje på andre projekter er efter at IT hjemmevejledning havde kørt i ca. 1 1/2 år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i projektets hjulpet ca. 200 ældre borgere og vores spørge undersøgelser viser at de ældre er blevet mere trygge ved basal IT.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
IT hjemmevejledning var den rigtige metode, hvor der er tid og fred og ro over nogle uger at hjælpe de ældre igang. Enkelte måtte sande at de ikke kunne lære det (glemte for meget fra gang til gang) og de måtte selvfølgelig få dispensation i forhold til digital selvbetjening fra det offentlige. Man kunne godt have suppleres med lidt "fælles instruktion" lokalt, for at få den sociale dimension med. Men en del ældre kan ikke lide den fælles undervisningsform.