Søg støtte

Søg

Selvevaluering

ITundervisning for svagtseende

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Om donationen

Omkring 5.000 borgere i de fynske kommuner, hvoraf langt de fleste er over 75 år gamle, har en svær synsnedsættelse. For at denne gruppe borgere kan bruge nye IT-løsninger som fx e-boks og borger.dk, har de brug for IT-undervisning, som tager højde for deres alder og synshandicap. Med denne donation vil Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi udvikle nyt undervisningsmateriale målrettet svagtseende ældre. Centret har tidligere med stor succes gennemført et lignende projekt, også støttet af TrygFonden, med fokus på iPad-undervisning til svagtseende ældre. Projektet ventes at løbe over et år.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Støttet beløb
527.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Materialet er nu en fast del af vores undervisningstilbud her på Fyn. Vores synsfaglige kolleger i hele landet har modtaget tilbud om at få udleveret materialet, hvilket flere allerede har sagt ja tak til. Det er vores håb, at de vil få lige så megen glæde af undervisningsformen og materialerne, som vi allerede har.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik udviklet præcis de undervisningsmaterialer, vi havde regnet med. Det var mere kompliceret end først antaget, men vi er meget tilfredse både med materialerne, og med vores mulighed for at prøve dem af på en testgruppe.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter og emner var de rigtige, og både kursisterne og vi i projektgruppen oplevede et fornuftigt flow i processerne og et rigtig godt slutresultat. Der var flere opdateringer, rettelser og forslag til alternativer undervejs, end vi først havde regnet med, men disse blev inkorporeret løbende.