Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Jeg kan godt

Vibenshus Skole

Om donationen

Vibenshus Skole oplever ofte, at børn fra ressourcesvage hjem klarer sig dårligere i skolen end andre elever. Skolen ønsker som supplement til andre støtteforanstaltninger at etablere samtalegrupper for de yngste skolebørn, der har personlige problemstillinger, som kan påvirke deres skoleforløb. Skolen har omkring 300 elever mellem børnehaveklassen og 3. klasse, hvoraf 33-55 vurderes at kunne få gavn af et samtaleforløb. Donationen skal bruges til forplejning, udflugter og diverse aktiviteter.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Vibenshus Skole
Støttet beløb
8.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnene har haft svært ved at udfylde dagbøgerne, så dem var vi nødt til at droppe. Vi voksne taler sammen og udveksler både med alle kolleger samt med de personaler der er i skolens social team

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores elever er blevet langt bedre til at bruge hinanden som støtter, og de har færre konflikter i skolegården. Vi har besøgt for dem ukendte steder i København, vist dem vores smukke og fantastiske by, set historiske steder som Klunkelejligheden, Glyptoteket osv. Det har givet dem et bredere udgangspunkt for diskussioner med de andre elever og deres lærere siger de deltager på mere lige fod med de andre børn i klassen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været meget fleksible, haft planlagte samtaler med bestemt fokus, men så dukkede der noget andet op og samtalen tog en ny drejning. Vi har mange lege, som især 1.-2. klasse har taget meget godt imod. På begge hold har vi brugt teater, rollespil, dramaøvelser, huskelege osv. som middel til at åbne børnene op. Vi har også hver gang en lille guf-ting som de elsker

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start