Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Jorden rundt - på 4 dage

Red Barnet, Ringsted Lokalafdeling

Om donationen

På sommerlejre kan udsatte børn og unge danne nye fællesskaber og få en ferieoplevelse, de normalt ikke ville have fået. Med denne donation vil Red Barnet Ringsted for anden gang gennemføre en sommerlejr for udsatte børn i alderen 5 til 12 år, hvor de inddrager naturen i deres leg og læring. Programmet indeholder overnatning i telt og shelter, madlavning over åben ild, udendørslege og naturskattejagt mv.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet, Ringsted Lokalafdeling
Støttet beløb
29.900 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Mænd, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev lavet facebook-opslag på Red Barnet Ringsteds side.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet blev i høj grad indfriet. Det primære formål med familielejren var at skabe fællesskaber på tværs af familierne, og dermed skabe netværk og nye relationer. Adspurgt til evalueringen hvad det bedste ved lejren har været, svarer flere børn/unge: ''At jeg har fået nye venner''. De frivillige på lejren har desuden haft fokus på at ingen børn ''efterlades'' på den måde, at de frivillige byder op til at deltage i fællesskabet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I stedet for politiopvisning og skumudlægning, valgte vi at have mere fokus på selve naturen og den rigdom den bidrager med. Vi tog derfor kontakt til virksomheden FRAK, der kom ud og lavede arrangement, hvor børn/unge skulle finde ting i naturen der var spiseligt, og så lavede de pesto og tzatziki af det. Derudover tog vi også på kajaktur, hvilke var en kæmpe succesoplevelse for dem alle.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start