Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Julegave til trængte familier

Pejsegaarden charity

Om donationen

Pejsegaarden Charity i Husum arbejder for at tilbyde børn i sårbare familier et aktivt fritidsliv sammen med andre børn gennem gratis danseundervisning. Med denne donation vil foreningen invitere op mod 35 udsatte familier fra lokalområdet til et julearrangement på selve juleaften, så børn og voksne får en god oplevelse. Familierne rekrutteres gennem bl.a. Dansk Røde Kors og kommunale familierådgivere.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Pejsegaarden charity
Støttet beløb
25.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har forankret vores projekt således at det jo er anden gang vi afholder det. Vi afholdte også det 2018 og regner med at afholde det igen i 2022. Altså hvert andet år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det blev afholdt lidt anderledes end vi havde planlagt på grund af corona. Så i stedet for at alle kom det 24. og holdte juleaften på pejsegården, mødte hver familie ind på pejsegården den 22. Og 23 december og fik deres julegaver, gavekort, færdiglavet and og risalamande til at spise derhjemme samt de fik lov at vælge det tøj og legetøj, de ville,som vi også havde samlet ind. Så de kunne holde en juleaften for hele familien med julemad og gaver blot derhjemme

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det optimale ville have været hvis vi havde haft mulighed for at holde juleaften sammen med dem som vi havde planlagt, men det var jo desværre ikke muligt i år, på grund af corona. Så derfor valgte vi den anden løsning, så vi alligevel kunne give dem en god jul. Vi havde alligevel at vi havde nogle gode dage. Vi havde afsat en time til hver familie og fik derfor mulighed for at sidde og tale med hver familie om deres jul og de problemer de har. Så efter omstændigheder en god løsning

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start